ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

24 พ.ย. 62

กิจกรรมโครงการศิลปะในการดำเนินชีวิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562...

08:00:00 - 17:00:00   ห้องประชุมพณิชยกุล ชั้น 4 อาคาร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23 พ.ย. 62

กิจกรรมโครงการศิลปะในการดำเนินชีวิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562...

08:00:00 - 17:00:00   ณ ห้องประชุมพณิชยกุล ชั้น 4 อาคาร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11 พ.ย. 62

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562...

09:00:00 - 20:00:00   บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ และ บริเวณอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

8 พ.ย. 62

กิจกรรมอัญเชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในวันพิธีสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562...

09:00:00 - 12:00:00   สนามกีฬา ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

27 ต.ค. 62

กิจกรรมแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2562...

09:00:00 - 18:00:00   สนามกีฬา ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

1