ตารางการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

          ตารางการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-4 และ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 2 / ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม / ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

*****ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 เข้ารับการตรวจสุขภาพตามกำหนดการที่ได้แนบมาให้แล้ว และให้นำสมุดจิตอาสา (เล่มสีฟ้า) ที่ได้แจกไปแล้วในวันปฐมนิเทศมาส่งในรอบการตรวจสุขภาพของคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ให้ดำเนินการทำให้ครบ 40 ชั่วโมง โดยสามารถยกเว้นชั่วโมงจิตอาสาในส่วนที่ต้องทำของมหาวิทยาลัยได้

รายละเอียดตารางการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊กที่นี่

เอกสารประกอบCATEGORIES