งดให้บริการ "ฟิตเนส และสนามแบดมินตัน" ชั่วคราว

                      ประกาศ!!!!!!!!!!!!!! จากฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งการงดให้บริการ "ฟิตเนส และสนามแบดมินตัน" ชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากกองบริการการศึกษา ขอใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อฯ รอบที่ ๒ กองพัฒนานักศึกษาต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

                      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ โทร: ๐๒-๑๖๐-๑๓๕๖CATEGORIES