ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รับบริการตรวจเลือด ฟรี

          วันพุธที่ ๒๖ เมษายน นี้ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รับบริการตรวจเลือด ฟรี! ตรวจเร็ว ทราบผลทันที ในโครงการอบรมให้ความรู้ "การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และSTIs" ณ สนามกีฬา ๑ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


CATEGORIES