ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนฯ กยศ.และ กรอ

     ขอเชิญ นักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ปี 2- ปี 5 รหัสนักศึกษา 59,58,57,56 ที่กู้ยืมอยู่แล้วและประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2560 จะมีการประชุมเปิดให้กู้ยืม ระบบ e-Studentloan ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.2560 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ข้างต้น


CATEGORIES