ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา


          คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตามกำลังศรัทธา 
          ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิมล โทร: 0838550102, 021601406


CATEGORIES