พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

          วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ  พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  โดย ดร.เลอภพ  โสรัตน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นประธานในการทอดถวายครั้งนี้ สำหรับยอดเงิน จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 392,830 บาท

          ดร.เลอภพ โสรัตน์ เผยถึงการจัดผ้าป่าครั้งนี้ว่า คณะกรรมการส่งเสริมได้หารือร่วมกันในการระดมทุน  โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่เป็นสาธารณะประโยชน์

          ชมประมวลภาพการประชุมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/ssru.stu/photos/?tab=album&album_id=1876686552618778


CATEGORIES