ประกาศกำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560

          ประกาศ!!! กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งกำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี ปี 2- ปี 5 รหัสนักศึกษา (56-59) ในระหว่างวันที่ 5-23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. (วันราชการ) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 และสิ้นสุดการรับตรวจเอกสาร ***แก้ไขทุกกรณีไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ประกาศมหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ : กองพัฒนานักศึกษา จะเปิดระบบจองออนไลน์ ส่งแบบคำขอกู้ยืม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 หรือ โทร: 02-160 1354

เอกสารประกอบCATEGORIES