กิจกรรมปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2560

          กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

          ร่วมชม ผลงาน การนำเสนอ ผลการดำเนินงานของชมรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 หรือ โทรศัพท์: 02-160-1355


หมายเหตุ :
     - ให้นำบัตรนักศึกษามาสแกนบัตรทุกท่าน (สามารถใช้บัตรชั่วคราวที่มีบาร์โค้ดและรายละเอียดชัดเจน)
     - กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเลือกของปีการศึกษา 2559 มีค่าน้ำหนัก 3 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม