กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญอุทิศกุศล ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว

     วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศกุศล ให้อาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในรุ่นปัจจุบันได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้วของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี