ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

12 มิ.ย. 05

กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ Job Fair ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิส...

09:00:00 - 16:30:00   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

29 ส.ค. 62

นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562...

08:00:00 - 16:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

29 ส.ค. 62

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562...

08:00:00 - 16:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22 ส.ค. 62

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รอบที่ 5 14.00 – 15.00 น. รอบการเซ็นยืนยันค่าเทอม/ค่าครองชีพ กยศ. ...

14:00:00 - 05:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

22 ส.ค. 62

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รอบที่ 4 13.00 – 14.00 น. รอบการเซ็นยืนยันค่าเทอม/ค่าครองชีพ กยศ. ...

13:00:00 - 14:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

1