ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

14 ธ.ค. 61

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา เดือนธันวาคม 2561...

08:00:00 - 12:00:00   ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8 ธ.ค. 61

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ...

08:00:00 - 13:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61
1