ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

12 มิ.ย. 05

กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ Job Fair ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิส...

09:00:00 - 16:30:00   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

28 มิ.ย. 62

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รอบที่ 6 15.00 – 16.00 น. รอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี...

15:00:00 - 16:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

28 มิ.ย. 62

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รอบที่ 5 14.00 – 15.00 น. รอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี...

14:00:00 - 15:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

28 มิ.ย. 62

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รอบที่ 4 13.00 – 14.00 น. รอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี...

13:00:00 - 14:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

28 มิ.ย. 62

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รอบที่ 3 11.00 – 12.00 น. รอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปี...

11:00:00 - 12:00:00   อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

1